610

Ebu Harun el-Abdi anlatıyor: “ Biz Said el-Hudri (ra)'a uğrardık. O bize: “merhaba” (derdi ve ilave ederdi): Resulullah (sav) demiştir ki:

“İnsanlar (dinde) size tabidirler. Size (aktar-ı alemden yani) dünyanın her tarafından bir kısım erkekler gelip İslam dinini öğrenecekler. Onlar geldikleri vakit, hep hayrı tavsiye edin.”

(Tirmizi, İlim 10)

   

-->