671

Ebu Musa (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, ALLAH ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.”

(Buhari, Cihâd 134)

   

-->