761

İbnu Abbas (ra) anlatıyor:

“ Resulullah (sav) (dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı.”

(Ebu Davud, Cihâd 56)

   

-->