762

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza hedef) ittihaz etmeyin.”

(Müslim, Sayd 58)

   

-->