763

İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Mü'min ne ta'n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır.”

(Tirmizi, Birr 48)

   

-->