767

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav)'a:

“ Ey ALLAH'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denmişti. Şu cevabı verdi:

“ Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!”

(Müslim, Birr 87)

   

-->