770

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: “ Bir kişinin ridasını rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti. Resulullah (sav) müdahale buyurdu:"

“Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (ALLAH'ın emriyle) iş görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner.”

(Ebu Davud, Edeb 53)

   

-->