771

Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Bu rüzgar, ALLAH'ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakın ona sövmeyin. ALLAH'tan rüzgarın hayr (getirmes)ini dileyin, şerr (getirmes)inden ALLAH'a sığının.”

(Ebu Davud, Edeb 113)

   

-->