782

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Aleyhisselatu vesselam'a dedik:

“Ey ALLAH'ın Resulü  senin yanında kalplerimiz maneviyatta rikkate gelip inceliyor, dünyaya karşı alakamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz. Yanınızdan ayrılınca ailemizle ünsiyet edip çocuklarımızı kokladık mı, önceki halimizi inkar ediyoruz, bunun sebebi nedir?”

Aleyhisselatu vesselam şu cevabı verdi:

“ Eğer siz, ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler, sizi evlerinizde ziyaret eder, yollarda sizinle musafahada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, ALLAH sizi toptan yok eder, günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfiret ederdi.”

(Tirmizi, Cennet 2)

   

-->