815

İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Ben mescidlerin yükseltilmesiyle emrolunmadım!” 

(Ebu Davud, Salât 12)

   

-->