817

Cübeyr İbnu Mut'im (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“ Benim beş ismim var: Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben ALLAH'ın benimle küfrü mahvedeceği el-Mâhi (mahvedici)yim. Ben Hâşir (toplayıcı)yım, insanlar benim arkamda haşredilecektir. Ben Âkıb (sondan gelen)im, benden sonra peygamber gelmeyecektir.”

(Buhari, Menâkıb 17)

   

-->